Kodenkan Yudanshakai

CONTACT US

Board of Directors

The Kodenkan Yudanshakai is managed by a Board of Directors. Current Officers of the organization include:

  • President - David Parker, Shihan

  • Vice President - David Lovitt Jr., Shihan

  • Secretary – Steven Herzog, Shihan

  • Treasurer – Irene Swanson, Shihan

Success! Message received.